Lejupielādēt ActivInspire

Darbība 1

Darbība 2

Darbība 3

Ievadiet papildinformāciju

Jā, piekrītu, ka ar mani var sazināties pa tālruni, pastu un izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, lai es varētu saņemt izglītojošus materiālus, jaunumus un informāciju par uzņēmuma “Promethean”, tā meitasuzņēmumu un tālākpārdevēju rīkotajiem pasākumiem un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

TJūsu privātums mums ir ļoti svarīgs. Tādēļ ievāktos datus mēs apstrādājam atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas vispārīgajiem nosacījumiem un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet šeit:

Esmu izlasījis licences līguma ( EULA ) noteikumus un nosacījumus un piekrītu time