Tải xuống ActivInspire

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Nhập thông tin

Vui lòng liên hệ với tôi qua điện thoại, thư hoặc các phương thức điện tử để tôi có thể nhận các tài liệu đào tạo, tin tức và thông tin mới nhất về các sự kiện, sản phẩm và dịch vụ từ Promethean, đơn vị liên kết và đại lý của mình.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Do đó, chúng tôi xử lý dữ liệu mình thu thập theo các nguyên tắc chung trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem


Chọn phương pháp cài đặt


Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Hiệp định cấp phép ( EULA )