Prevziať program ActivInspire

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Zadať podrobnosti

Áno, môžete ma kontaktovať telefonicky, poštou alebo elektronickými prostriedkami a posielať mi vzdelávacie materiály, najnovšie správy a informácie o podujatiach, produktoch a službách spoločnosti Promethean, jej pridružených spoločností a predajcov.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Údaje, ktoré zhromažďujeme, preto spracovávame v súlade so štandardnými zásadami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR – General Data Protection Regulation) a ďalšími platnými zákonmi na ochranu údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich


Vyberte spôsob inštalácie


Prečítal(-a) som si podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa ( EULA ) a súhlasím s nimi